4 STAGIONI (7-1)

Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives